top of page

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 NSM Competition Boy Band & Girl Group

🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้องเภตรา นักเรียน GED คนเก่ง 🏆

ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1" NSM Competition Boy Band & Girl Group🥇 ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


✨✨ อาจารย์และพี่ๆแอดมินทุกคนยินดีและภูมิใจกับความสำเร็จอีกครั้งของน้องเภตรา และน้องๆทุกคนที่ร่วมในการแข่งขันมากๆนะคะ 🥳😍รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 NSM Competition Boy Band & Girl Group

0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page