top of page

วันนี้น้องๆ ศิษย์เก่า WSC แวะมาทักทาย

วันนี้น้องๆ ศิษย์เก่า WSC แวะมาทักทายอาจารย์ และพี่แอดมินด้วยจ้า ขอบคุณนะคะที่เรียนจบไปแล้วยังยังแวะมาทักทายกัน


พี่ๆและอาจารย์ทุกท่านรอติดตามชมผลงานของน้องๆทั้ง 4 ในวงการบันเทิงนะคะ1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page