top of page
commde.jpeg

COMMDE
THE BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS
หรือ COMMDE
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CommDe คืออะไร ?

CommDe เป็นหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในด้านการออกแบบการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรีสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ (BFA)  ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2009 โดยสาขานี้มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบเพื่อเผยแพร่ไปจนถึงการสื่อสารด้วยสื่อใหม่ การออกแบบกราฟิก

ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบตามเวลา การออกแบบบนอินเทอร์เน็ต การออกแบบดิจิทัล

และสื่อฉุกเฉินและในอนาคต ที่สำคัญคือการเรียนการสอนของคณะนี้ มุ่งเน้นที่จะผลิตนักออกแบบที่มีผลงานในระดับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านทัศนคติ ความชำนาญ และจริยธรรม ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจาก CommDe

มีความสามารถสูงในการจัดการสื่อที่หลากหลาย ความรู้ทางเทคนิค นำไปสู่ความตระหนักทางสังคมในการสร้างชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งถ้าดูอย่างผิวเผิน น้องๆอาจเข้าใจ CommeDE คือการเรียนการสื่อสารที่คล้ายกับคณะนิเทศ

หากแต่ในความเป็นจริง CommeDe กลับเน้นการออกแบบเข้ามาช่วย  มันไม่ใช่แค่การถ่ายภาพ การใช้โฟโต้ช้อบ หรือตัดแต่งวิดีโอเพียงอย่างเดียว แต่คือการเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นมาใช้เพื่อสร้างงานชิ้นหนึ่ง ที่จะสื่อสารกับผู้ชมผลงานได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย ภาพโปสเตอร์ ภาพวาด งานปั้น การจัดแสดง  หรือการใช้แสงสีต่างๆ เป็นต้น ตามที่อาจารย์ผู้สอนให้โจทย์มากับน้องๆนั้นเอง

ใครควรเรียน ?

หากน้องๆเป็นคนรักการวาดรูป ถ่ายรูป ชอบทำโฟโต้ช้อบ และเอาผลงานของตัวเองโพสต์ลงโซเชียล

มีเดียต่างๆ ก็ต้องบอกว่าน้องมาถูกทางแล้วครึ่งหนึ่ง น้องๆอาจะถามต่ออีกว่า แค่ชอบวาดรูป ถ่ายรูป แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะได้หรอ ข้อนี้ก็ต้องตอบว่าเมื่อเราได้เข้าเรียนแล้ว ท้ายที่สุดอาจารย์ผู้สอนก็จะช่วยชี้แนะให้เราสร้างสรรค์ผลงานหรือออกแบบผลงาน ตรงตามที่เราจะนำไปสื่อสารต่อผู้ชมผลงานของเราได้

 

เรียนอะไร ? อย่างไร ?

ในการเรียนของคณะนี้ น้องๆจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ นักวิชาการหรือนักออกแบบที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียว ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสสามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลาการดังกล่าวและเพื่อนร่วมชั้น

เพื่อการขยายวิสัยทัศน์ส่วนตัวและความรู้รอบด้าน หลักสูตร CommeDe ยังจะได้มีโอกาสให้นักศึกษาสะสมประสบการณ์เพิ่มพูนความสามารถผ่านการทัศนศึกษาในและต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่ง ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้มีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของน้องๆกับผู้คนหลากหลายประเพณีและศาสนา ซึ่งทักษะเหล่านี้จะทรงคุณค่าและเป็นพื้นฐานที่พึงมีสำหรับผู้เรียน CommeDE  

นอกจานั้น CommeDe ยังสอนให้ น้องๆ เรียนรู้การออกแบบการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และเป็นระบบ โดยเน้นที่วิธีคิดสองวิธีคือ  Divergent Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์  และความเป็นไปได้ของแนวทางที่หลากหลาย ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผล 

และ Convergent Thinking  หลักการคิดที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องกับสิ่งที่จะลงมือปฏิบัติ และสามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน โดยนำแนวความคิดหลากหลาย  มาวิเคราะห์แล้วคัดเลือกให้เหลือแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งใจไว้  ซึ่งวิธีคิดทั้งสองวิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ของตนไปใช้กับทักษะภาคปฏิบัติ ที่ได้ฝึกฝนการพัฒนาผ่านการบรรยาย เวิร์คช็อป การสาธิต และการสอนแบบตัวต่อตัว จะทำให้นักเรียนจะได้เรียนรู้และใช้ประสบการณ์กับสถานการณ์ในชีวิตสร้งสรรผลงานของตัวเองได้

 

จบแล้วทำอะไร ?

เมื่อ น้องๆ เรียนจบ CommDe แล้ว น้องๆสามารถทำงานหรือประกอบอาชีพได้มากมายในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะงานที่เน้นการใช้สื่อ น้องๆอาจจะทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบ นักเทคโนโลยีสร้างสรรค์ นักนวัตกรรมทางสังคม นักพิมพ์ ผู้สร้างภาพยนตร์ ช่างภาพ ช่างวิดีโอ  นักออกแบบการเคลื่อนไหว  นักออกแบบการโต้ตอบ  นักเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักออกแบบ UX/UI  นักออกแบบนิทรรศการ  ผู้กำกับศิลป์  ศิลปินติดตั้ง นักออกแบบเสียง นักออกแบบภาพ  ยี่ห้อ ผู้จัดการ นักออกแบบเว็บไซต์ นักยุทธศาสตร์ด้านเนื้อหา ผู้ประกอบการ เป็นต้น

Contact

CommDe Chulalongkorn University, Department of Industrial Design. Phayathai Road, Patumwan Bangkok 10330 Thailand

02-218-4492
info@commde.com
https://www.commde.com/

commde.jpeg
bottom of page