top of page

MUIC Open Days 2024

📌น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อมหิดลอินเตอร์ ไม่ควรพลาด! MUIC Open Days 2024 หรืองานเปิดบ้านมหิดลอินเตอร์

📅 28 - 29 มิ.ย. 67

🕘 09:00 - 16:00 น.

🏫 อาคารอทิตยาทร ม.มหิดล ศาลายา


ลงทะเบียนเข้างาน https://lin.ee/sy2EhxfXComments


Post: Blog2_Post
bottom of page